Do planowanego otwarcia platformy zostaƂo:

TerminalX